NAJČASTEJŠIE CHYBY


Horľavé materiály pri komíne

Hrada cez komín

Krokva cez komín, neomietnutý komín na povale

Krokva cez komín

Nedostatočné ukotvenie nadstrešnej časti

Nedostatočné vyústenie plyn. kotla

Neomietnutý komín na povale, nezaizolovaný od horľavej izolácie

Nevhodný materiál na meidingerovu hlavu

Nevyhovujúce komínové dvierka

Rozpadnutá nadstrešná časť