Informačný cenník kominárskych prác

Kontrola, čistenie prieduchov komínov pre tuhé a kvapalné palivá:

Prieduch svetlosť Do výšky prieduchu 8bm Nad výšku 8bm/každý ďaľší bm
Prieduch do 150/150 ø15015 €1,5 €
Prieduch do 200/200 ø20017 €2,0 €
Prieduch do 250/250 ø25019 €2,3 €
Prieduch do 300/300 ø30021 €2,8 €
Prieduch do 400/400 ø40024 €3,2 €
Prieduch do 500/500 ø50030 €4,0 €
Prieduch nad 500 dohodou


Kontrola, čistenie prieduchov komínov pre plynné palivá:

Prieduch svetlosť Do výšky prieduchu 8bm Nad výšku 8bm/každý ďaľší bm
Prieduch 130/130 ø130 10 € 0,8 €
Prieduch 150/150 ø150 12 € 1,2 €
Prieduch 180/180 ø180 14 €1,6 €
Prieduch 200/200 ø200 16 €2,0 €
Prieduch nad ø200dohodou


Kontrola, čistenie dymovodov od spotrebičov palív:

TUHÉ A KVAPALNÉ PALIVÁ PLYNNÉ PALIVÁ
Priemer dymovodu Cena za bm Priemer dymovodu Cena za bm
Do ø 120 1,0 € Do ø 120 0,6 €
Do ø 130 1,3 € Do ø 130 0,8 €
Do ø 160 1,8 € Do ø 160 1,0 €
Do ø 200 2,0 € Do ø 200 1,5 €
Do ø 250 1,5 € Do ø 250 2,0 €
Do ø 300 3,0 € Do ø 300 2,5 €
Do ø 400 4,0 € Do ø 400 3,0 €


Kontrola, čistenie spotrebičov palív:

Čistenie domácich ohnísk a sporákov 13,00 €
Čistenie kachieľ železných 13,50 €
Čistenie kachieľ kachlicových 31,50 €
Čistenie kotlov oceľových s výkonom:
do 25 kW 25,30 €
do 50 kW 29,20 €
do 100 kW 36,50 €
do 200 kW 69,00 €
Čistenie kotlov článkových s výkonom:
do 25 kW 24,50 €
do 50 kW 29,20 €
do 100 kW 54,20 €
do 200 kW 86,20 €
do 300 kW 101,70 €
do 500 kW 138,00 €
do 1000 kW 200,50 €
nad 1000 kW 320,20 €


Potvrdenie o vykonaní preskúšania komína (Revízna správa ku kolaudácii )

OBJEKT Počet prieduchov Počet spotrebičov Cena
1 1 60 EUR
2 2 90 EUR
3 3 120 EUR

V cene je zahrnutá doprava do 20 km od Žiliny.
Obhliadka a poradenstvo pri nezáväznej objednávke 20,00 EUR

●nákresy komínových dielov .jpg

Kontrola a vyberanie sadzí:
Kontrola a vyberanie sadzí do pripravených nádob - do ø300 2,5 €
Kontrola a vyberanie sadzí do pripravených nádob - nad ø300 5,0 €


Doprava:
Doprava do 10km od mesta Žilina 5 €
Poplatok za každý ďaľší kilometer 0,50 €

Cena za kontrolu a čistenie komína sa pohybuje v priemere 30€ za prieduch, ak je v objekte viac komínových prieduchov - cena dohodou.

● Vysvetlivky:
Klasický komín murovaný bez vložky má vnútorný rozmer 15x15cm, prípade 17x17cm. Ak má obdĺžnikový tvar je to zväčša 15x30cm.
Klasický dom s prízemím plus podkrovie má komín s výškou cca 8 až 9bm.

Cenník má informatívny charakter, nakoľko záleží na viacerých faktoroch, ako napríklad: ako dlho sa komín nevymetal, množstvo vybraných sadzí ešte pred čistením komína, prípadné zalomenie komína, nevyhnutnosť prebíjania komína atď....

Príklad: Komín 3 roky nečistený, 1x zalomený. Ešte pred čistením vybrané 3 vedrá sadzí, po čistení ďalšie 3 vedrá sadzí. Prečistený najprv zvrchu, potom zospodu. Práca je drahšia voči cenníku, zhruba o 8 až 10eur. Avšak každá ďaľšia kontrola je spoplatnená zvýhodnenou cenou, po dohode.

Netreba zabúdať na to, že každý komín na tuhé a kvapalné palivo s výkonom do 50kW sa musí čistiť a kontrolovať každé 4 mesiace počas prevádzky.
*Viď vyhláška 401/2007 §20 Lehoty kontroly a čistenia komínov.
Jednoducho povedané komín je nutné skontrolovať a vyčistiť na jeseň, pred začatím vykurovacej sezóny, t.j. v mesiaci september, október. Ďaľšia kontrola pripadá znova na mesiac január, február.
Kominári vždy chodievali na jeseň a po Novom roku.
Je veľmi dôležité rešpektovať lehoty čistenia a kontroly v prípade lomeného, prípadne niekde zúženého komína. V týchto prípadoch sa odstup medzi jednotlivými kontrolami skracuje.

Máme zákazníkov, ktorým chodíme čistiť komín každý mesiac, kvôli príliš zalomenému komínu. Už po prvom mesiaci od čistenia je komín na určitom mieste príliš zanesený, kvôli tomu stráca potrebný ťah a výkon. Cena za čistenie a kontrolu pre zákazníkov tohto typu je po dohode zvýhodnená.

Po každej kontrole a čistení sa vydáva doklad o pravidelnej kontrole a čistení podľa vyhlášky 401/2007, §20. Tento doklad je potrebný okrem iného napríklad pri reklamácii tepelných spotrebičov, komínových systémov, v prípade poistných udalostí, v prípade preventívnych kontrol z protipožiarnej ochrany, atď...

A nezabúdajme, že je to povinnosť každého vlastníka nehnuteľnosti podľa Zákona 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi!